boczne wejście A1

Zakład Systemów Informacyjnych jest jednostką organizacyjną Politechniki Wrocławskiej, działającą na Wydziale Informatyki i Zarządzania, w ramach Instytutu Informatyki (I-32)

Nasze badania z zakresu teorii I praktyki można podzielić na sześć głównych grup tematycznych:

  • Analiza sieci społecznych,
  • Semantyczne wyszukiwanie informacji,
  • Przetwarzanie multimediów,
  • Systemy baz i hurtowni danych,
  • Analiza  i poprawa wydajności systemów,
  • Metodologie E-Learning.

Prowadzimy kompleksowe kształcenie specjalistyczne w zakresie Systemów Informacyjnych, dotyczące problematyki projektowania i wdrażania systemów, w różnych środowiskach, z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.