1. TRANSFoRm - Translational Research and Patient Safety in Europe - złożony wniosek w ramach ICT-2011.11.3: Supplements to Strengthen Cooperation in ICT R&D in an Enlarged European Union, 7FP, dziedzina: e-zdrowie, 2011-15.
 2. Eksploracja danych w złożonych, społecznych systemach sieciowych, projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-13, we współpracy w Politechniką Poznańską i AGH.
 3. Ocena struktur organizacyjnych z wykorzystaniem analiz sieci społecznych, 2010-
 4. Klasyfikacja węzłów w sieciach społecznych, 2010-
 5. "SocLaKE - Social Latent Knowledge Explorator", 2009-.
 6. grasp"GRASP# - analiza otoczenia społecznego oraz powiązań sieciowych osób poszukiwanych i podejrzanych o popełnienie przestępstwa", projekt rozwojowy, we współpracy z firmą Research and Engineering Center REC oraz Telnet, 2009-11.
 7. "MATURE - Continuous social learning in knowledge networks", projekt IP nr 216356, 7FP ICT-2007.4.1, 2008-2012, Associated Partner
 8. "Predykcja wartości pakietów długów", Kruk, 2008-09.
 9. "Sieci społeczne w telekomunikacji", British Telecom, Intelligent Systems Research Centre (ISRC), 2007-.
 10. Motywy sieciowe w sieciach społecznych, 2008-.
 11. Wzroce sekwencji z negatywnymi konkluzjami, 2007-.
 12. Analiza pozycji osoby (social position) w sieci społecznej, 2005-.
 13. Ocena jakości i użyteczności odsyłaczy hipertekstowych na podstawie analizy logów serwera WWW, 2005-.