czeslaw_danilowicz
dr hab. inż. Czesław DANIŁOWICZ, prof. PWr.

Zainteresowania:

  • komputeryzacja procesów bibliotecznych i informacyjnych,
  • metody badania potrzeb użytkowników informacji,
  • przetwarzanie tekstów,
  • automatyczne indeksowanie dokumentów,
  • wyszukiwanie informacji w systemach rozproszonych,
  • analiza cytowań w badaniach bibliometrycznych,
  • wyznaczanie reprezentacji zbioru dokumentów metodami consensusu,
  • modelowanie użytkowników w internetowych systemach wyszukiwania informacji.