Français | English

 
 
   

Menu

 
Strona główna
Badania naukowe
Dla studentów
Kontakt
 
     
 
 

dr hab. inż. Kazimierz CHOROŚ, prof. nadzw.

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Systemów Informatycznych, Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
W latach 2008-2014 pełniłem funkcję zastępcy dyrektora ds. rozwoju w Instytucie Infomatyki I-32.
Od 1 IX 2016 pełnię funkcję prodziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Prowadzę następujące wykłady:

  • Projektowanie i Zarządzanie Systemami Informacyjnymi,
  • Przetwarzanie Obrazów i Cyfrowego Wideo,

a także:

  • zajęcia projektowe z Projektowania i Zarządzania Systemami Informacyjnymi,
  • zajęcia laboratoryjne z Przetwarzania Obrazów i Cyfrowego Wideo,
  • zajęcia laboratoryjne z Technik Przetwarzania Mediów Cyfrowych,
  • zajęcia seminaryjne z Systemów Informacyjnych,
  • grupę z Zespołowego Przedsięwzięcia Inżynierskiego.

Zagadnienia, którymi zajmuję się w pracy naukowej to:

  • systemy multimedialne,
  • wyszukiwanie informacji w sieci Internet.

Od 1993 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Grandes Ecoles SAGE.
W latach 1993-2002 byłem prezesem Stowarzyszenia SAGE.

Od 1982 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu numizmatyki,
od 2003 roku - redaktorem naczelnym czasopisma Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne.

 
 
 

Copyright (C) 2015 Katedra Systemów Informatycznych, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska 
Ostatnia modyfikacja: 01.06.2017